Hier kan ik je bij helpen

Wat heb je nodig?

Communicatie & participatie energietransitie

Zoek je een partner die je helpt bewoners, huurders, ondernemers en andere stakeholders te betrekken bij de energietransitie en aardgasvrij wonen? Wil je draagvlak creëren in een open en veilige setting en waarde creëren voor iedereen?

Ik help je op weg

Gespreksleider, talkshowhost & dagvoorzitter

Organiseer je een (online) bijeenkomst of een webinar en zoek je een energieke talkshowhost of debatleider? Wil je kennis en verhalen ophalen, bijvoorbeeld in een expertmeeting, bewonerspanel, raadsbijeenkomst of door een-op-een-gesprekken?

Kijk eens naar dit voorbeeld

 

Omgevingscommunicatie ruimtelijke ontwikkeling

Zoek je een professional die samen met jou en relevante stakeholders de omgeving goed betrekt bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals zonneweides of windmolens? Een strateeg die ondersteunt in het vertellen van je verhaal? Die een netwerk meebrengt van stadsmakers en creatieven?

Ik help je verder