Hier kan ik je bij helpen

Wat heb je nodig?

Omgevings­communicatie & participatie

Zoek je een partner die je helpt burgers, ondernemers en andere stakeholders te betrekken bij je plannen voor gebiedsontwikkeling? Wil je draagvlak creëren in een open en veilige setting en waarde creëren voor iedereen?

Ik help je op weg

Branding & positionering

Zoek je een professional die samen met jou en relevante stakeholders nadenkt over de identiteit van een gebied of een project? Een strateeg die ondersteunt in het vertellen van je verhaal? Die een netwerk meebrengt van stadsmakers en creatieven?

Ik help je verder

Gespreksleiding & interviews

Organiseer je een bijeenkomst en zoek je een energieke moderator? Wil je kennis en verhalen ophalen, bijvoorbeeld over woonwensen, ervaringen of ambities? Een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren door diepte-interviews?

Vertel me meer!